Verkoopsvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Je bestelt via de webshop van abisoft - ondernemingsnummer 0564.757.358
Om een bestelling te plaatsen moet je meerderjarig zijn.
Indien je nog minderjarig bent, mag je deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

2. Herroepingsrecht

De handelspraktijkenwet vraagt bijzondere aandacht voor de hiernavolgende clausule:
"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de transactie."
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien voor online digitale inhoud, wanneer hij/zij al begonnen is met downloaden en daardoor heeft afgezien van de bedenktijd.

Indien je voor de producten die je aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, dan kan je binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de transactie beslissen het product toch niet aan te kopen. Je krijgt dan het betaalde bedrag onverwijld en ten laatste binnen de veertien dagen terug.
Aangezien het over gedownloade producten gaat hoef je dan ook niets terug te sturen.

3. Klachtenregeling

Bij klachten dien je je allereerst te wenden tot abisoft.

Voor klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden zijn er de volgende mogelijkheden:

- Meldpunt FOD Economie
- ODR platform van de Europese Commissie.

4. Beschikbaarheid van de site

abisoft:
- stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar zal zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen.
- behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan abisoft aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiële compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van abisoft.

De download faciliteit is een transportmiddel en geen archief, m.a.w. de gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig stellen en bewaren van het gedownloade materiaal en de bijhorende documentatie.
Wij raden dan ook aan het downloadbestand op een CD/DVD te branden of op een ander medium (USB stick, back-up schijf) op te slaan voor toekomstig gebruik.

5. Verzendmethode

Er is maar een verzendmethode: download.

6. Betaalwijzen

Je kiest tijdens de check-out hoe je wil betalen: met PayPal of overschrijving.
Voor PayPal brengen wij de PayPal kosten in rekening.
Bij overschrijving zijn er geen kosten.

Uit respect voor jouw privacy gebruiken wij enkel technisch noodzakelijke cookies. Cookie instellingen