Algemene Rapporten

'Algemene Rapporten' zijn rapporten die betrekking hebben op de algemene gegevens - uitgiften, catalogusnummers met hun details, ... - ongeacht of u die waarden in verzameling heeft of niet.

Als u zelf algemene gegevens toevoegt of wijzigt, wordt die informatie uiteraard mee opgenomen in de rapporten.