Basisgegevens bewerken

In de praktijk worden basisgegevens gaandeweg ingevoerd.  Naarmate u de Econoom langer gebruikt zullen er minder  basisgegevens ingevoerd moeten worden, omdat u nu eenmaal niet elke dag nieuwe rekeningen of relaties nodig hebt en omdat veelgebruikte parameters standaardwaarden hebben die u zelf éénmaal bepaalt en die in de toekomst automatisch toegepast worden.
Hier bespreken we de logische opbouw bij een eerste gebruik.

Bijvoorbeeld:

  • eerst moeten we de rekeningen (bankrekeningen, kredietkaarten,...)  toevoegen die u wilt opvolgen;
  • voordat we een relatie (uw werkgever, een leverancier,...) kunnen invoeren moeten we de lijst van standaard toewijzingen (ten gunste van wie wordt de transactie gedaan? uzelf, uw gezin, een kind,...) voor die relatie bepalen;