Transacties

Nu de basisgegevens aangemaakt zijn kunnen we transacties invoeren.

Overzicht

Er zijn  vier manieren om transacties in de Econoom in te voeren:

  1. Transacties / Transacties Beheren. Deze manier geniet onze voorkeur
    (i) zij kan voor alle rekeningen toegepast worden, ook rekeningen van die uitgevers die geen gestructureerde uittreksels ter beschikking stellen, bv. kredietkaarten of sommige banken in België;
    (ii) als u regelmatig uw uitgaven (en inkomsten) invoert hebt u een directe controle over uw rekeningen wanneer u uittreksels ontvangt; als u gewoon voortgaat op de download van uw bank hebt u die controle niet;
    (iii) de transactie beschrijving op het gedownloade uittreksel is meestal niet veelzeggend.
  2. Transacties / Nieuwe Interne Transfer. Deze manier is praktisch wanneer u transacties tussen uw eigen rekeningen wilt opslaan: bv. tussen een spaarrekening en een kasrekening: u hoeft slecht één transactie in te voeren; de andere wordt automatisch aangemaakt;
  3. Transacties / Afrekening Kaarten. Hiermee registreert u de periodieke (bv.maandelijkse) betaling voor een kredietkaart. U brengt de betaling aan de uitgever in en automatisch wordt de transactie aangemaakt die het saldo van uw kaart aanzuivert;
  4. Import. Als u beschikt over een uittreksel in Microsoft© Excel© formaat kunt u met deze functie de transacties inlezen.

We bespreken de vier manieren nu  in detail en beginnen met de Import, omdat deze functie nuttig kan zijn bij een eerste gebruik van het systeem om een historiek op te bouwen zonder alle transacties hoeven in te tikken.

Opmerking: het ophalen van de bankuittreksels gebeurt buiten de Econoom om via de internet toepassing die door uw bank ter beschikking wordt gesteld.