Zoeken

Veel AlbumV10 schermen hebben een of meer ingebouwde zoekfuncties, die u toelaten om de selectie van het getoonde te verfijnen: op datum, op type, op vorm,....

De schermen in dit menu item gaan specifiek in op combinaties van parameters.

Klik hier om de demo video te bekijken.

Referentie: