Privacy

Verzameling en registratie van persoonsgegevens

Deze site kan gebruikt worden zonder persoonsgegevens mede te delen. Er zijn twee uitzonderingen:

1. Bij aankoop
Tijdens de aankoopprocedure wordt op basis van jouw:
- voornaam en familienaam
- adres
- email adres
een account aangemaakt die je toelaat de aangekochte producten te downloaden.

2. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief
Om de nieuwsbrief te kunnen sturen vragen wij:
- voornaam en familienaam
- email adres
Voor de verdeling van de nieuwsbrief gebruiken wij de diensten van Flexmail
Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je kan uitschrijven.

Gebruik van de gegevens

De gegevens worden uitsluitend gebruikt om:
- aankopen af te wikkelen;
- geregistreerde gebruikers of geïnteresseerden - die daarvoor expliciet hun toestemming gegeven hebben - op de hoogte te houden van verdere productontwikkeling.

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
Een eenvoudige aanvraag via email volstaat.
Als je meent dat abisoft niet rechtmatig met jouw persoonsgegevens omgaat heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gebruik van cookies

Uit respect voor jouw privacy gebruiken wij alleen technisch noodzakelijke cookies. Wij doen niet aan tracking en er is dus ook geen keuze te maken.